skip_to_content
(NL)

Greffage

02/07/2020Maud van Oerle / Andi Belulaj / Jo Janssen / Jacques Eijkelenberg
Capture décran 2020 07 02 à 13 01 17
Capture décran 2020 07 02 à 12 49 12
Capture décran 2020 07 02 à 12 49 19
Capture décran 2020 07 02 à 12 49 27
Capture décran 2020 07 02 à 12 49 35
Capture décran 2020 07 02 à 12 49 55
Capture décran 2020 07 02 à 12 50 04
Capture décran 2020 07 02 à 12 58 14
Capture décran 2020 07 02 à 12 58 29
Capture décran 2020 07 02 à 12 58 43
Capture décran 2020 07 02 à 12 58 54

GREFFAGE
Enten, een vorm van adaptatie aan een nieuwe omgeving
Een invitatie tot een Conversazione


Scenario’s voor een toekomst Vlaanderen - Wallonië - Bruxelles

Scenario’s zijn , in onze Epoche, alleen dan ‘werkzaam’ indien ze ‘ambigue’ zijn : ze passen zowel in een ‘territoriale autarkie’ en gelijktijdig doordrongen zijn van een (economisch) ’mondiaal’ besef.
‘Catastrofen’ overschrijden moeiteloos grenzen of hebben een uitwerking in het mondiale politiek-economische systeem. ‘Voorbereid zijn in alles’ is daarom een devies voor de kleinere schaal, de culturele gemeenschappen binnen nationale projecties en wensbeelden zoals die van ‘Europa’.

De Episode met de 19e eeuwse Natie-staat kan alleen maar relevantie behouden indien ze rekening houdt met (grensoverschrijdende constructen als regio’s/territoria met een ‘creatieve kern’ (Rossi) en de onmiddellijke afhankelijkheid van vele ‘buitenlanden’.
De actuele Covid19 pandemie toont evident aan dat de divergerende nationale modellennauwelijks effectief zijn in tijden van catastrofes. De huidige catastrofe kan beschouwd wordenals een alarm in ‘het drama van de geogeschiedenis’ , het tijdvak van het ‘Antropoceen’ : als nooit tevoren is de mens betrokken in het ‘Fatum’ van haar wereld.

GREFFAGE - ENTEN

‘Het hout van de ene boomsoort kan door enting rustig in d’andere overgaan; de perenstam draagt appels, de pruimen purperen aan de stenige kornoelje. Aan het werk dus, kwekers - leert voor ieder soort de eigen teeltwijs;
veredelt door cultuur de wilde vruchten. Laat de grond nooit ongebruikt’. (Vergilius ‘Georgica’ - de bomen).

Scenario’s zijn geen projecties in een tabula rasa, maar zorgvuldige strategieën in een gekende‘palimpsest’ ; ze zijn alleen dan werkzaam wanneer ze ‘waarlijke territoria’ affirmeren en dezestructuren levensvatbaar maken - ze onderhouden.
Alleen min of meer ‘natuurlijke’ constellaties (‘Netzstadt’ Oswald/Baccini, 2003) van landschappen en ‘Siedlungen’ of ‘Aggregaten’, kunnen een autonome, autarke (los vanonvoorspelbare, mondiale economische fluctuaties) en redelijk continue conditie bewerken,bepalend voor het voortbestaan, het ‘Overleven’.

(cyclisch, anders dan lineair Vooruitgangsgeloof)

De metafoor bewerkt een archaïsch principe van het initiëren van een of meerdere nieuwe , geleidelijke Tendensen van Wasdom - Toekomst :
het ‘ENTEN’ van bestaande boomstronken en wortelsystemen (Dendrochronologisch).

Maud van Oerle
Andi Belulaj
Jo Janssen
Jacques Eijkelenberg

Jo Janssen architecten
jojanssenarchitecten.nl