skip_to_content
(NL)

Green rest

28/05/2020Lucas D'Haen
Dhaen Lucas Desired Spaces beeld Green rest web

Green rest

Isolement doet verborgen groen ruimte exploderen

Autostrades liggen er verlaten bij, er passeren enkele vrachtwagens met voedingswaren en medische producten. Het woord ‘file’ heeft de laatste zeven weken het nieuws niet meer gehaald. De niet-plaatsen, de groene eilandjes ten westen van de Antwerpse binnen stad liggen er zoals gewoonlijk verlaten bij. Dit staat fel in contrast met de groenruimte in de nabijheid van de stad, deze worden overspoeld op warme lente dagen, zeker in quarantaine dagen waarin we nu leven. We proberen onze beperkte leef omgeving die we dezer dagen extreem ervaren uit te breiden in de buitenruimte, de stads bewoner probeert alle groenruimte zo functioneel mogelijk te benutten. Dus waarom geen park laten ontstaan in een mobiliteitsknooppunt dat er nu toch compleet verlaten bij ligt?

Thematiek:

‘De luchthaven als tijdelijk park’

Niet toevallig vanuit Borgerhout werd in 2004 het voorstel gelanceerd om de Antwerpse Ring te overkappen. Open ruimte, hondenweiden, sportvelden, bomen, volkstuinen: ook stedelingen hebben er recht op. Doodjammer dat die overkapping er nog niet ligt, beseffen we nu met zijn allen. Want ze had soelaas kunnen bieden voor de honderdduizenden dicht op elkaar wonende Antwerpenaren die nu meer dan ooit snakken naar groen en vergezichten. Gelukkig is inmiddels van overheidswege beslist om de hele Ring te overkappen. Het draagvlak ervoor is alleen nog maar toegenomen de voorbije weken.

In afwachting daarvan kunnen de overheden elders in de stad tijdelijk tweehonderd hectare groen openstellen voor het publiek. Op de luchthaven van Deurne zijn tot eind april alle lijnvluchten, charters, zakenvluchten en vliegscholen opgeschort. Waarom niet deze grootste long van Antwerpen tot het einde van de lockdown toegankelijk maken?

Lucas D'Haen / Architectuurstudent